Szukasz solidnego partnera w ubezpieczeniach?

Porozmawiajmy!

Kliknij

Poświęć nam do pięciu minut

Poszukujesz dobrego ubezpieczenia?

Kliknij

Poświęć nam minutę

Poszukujesz taniego ubezpieczenia?

Kliknij

Szeroka gama produktowa 30 zakładów ubezpieczeń

Zaawansowana porównywarka ubezpieczeń

Bogata oferta otwartych ubezpieczeń grupowych

OUG AXA

Przedstawiamy ofertę Otwartego Ubezpieczenia Grupowego AXA.

Dostawcą produktu jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie AXA

Głównym Partnerem i dystrybutorem jest firma DIAMOND FINANCE

OWU – kliknij/pobierz

AXA OUG – nowe warianty, obowiązują od 10 stycznia 2017 r. – kliknij/pobierz

AXA – ogólne warunki – obowiązują od 10 stycznia 2017 r. – kliknij/pobierz

Druk zgłoszenia roszczenia – kliknij/pobierz

Serwis on-line – zgłoszenia świadczeń – kliknij/pobierz
W razie zainteresowaniem produktem skontaktuj się z nami lub napisz oug@diamondfinance.pl


Uwaga ! Nowy produkt AXA dla Rodziny: Ochrona z Plusem
aż 16 pakietów do wyboru

O produkcie

Ubezpieczenie w ramach Grupy Nieformalnej AXA, to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych Tobie i całej Twojej Rodzinie.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym świecie. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18. rok i nie ukończyła 55. roku życia. Ochrona w ramach wszystkich zdarzeń świadczona jest do rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 69. roku życia.

Szczegółowe informacje na temat produktu Ochrona z plusem znajdziecie Państwo w plikach  poniżej:

AXA – OUG Ochrona z Plusem_GNF_3_21 11 2016_Pakiet_Ochronny-1

AXA – OUG Karta produktu GNF-1

Warunki przystąpienia
1. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu
zdrowia, które ma wpływ na decyzję o przyjęciu do ubezpieczenia.
2. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie oświadczenia o wykonywanym zawodzie.

W ubezpieczeniu obowiązują następujące okresy karencji:

 • 3 miesiące na: operacje medyczne Ubezpieczonego, operacje medyczne współmałżonka
  Ubezpieczonego, poważne zachorowanie Ubezpieczonego, poważne zachorowania
  współmałżonka, poważne zachorowanie dziecka, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt
  małżonka w szpitalu, pobyt dziecka w szpitalu
 • 10 miesięcy na: urodzenie się dziecka i urodzenie się dziecka wymagającego leczenia
  o 6 miesięcy na zdarzenia zaistniałe w ramach umowy podstawowej oraz pozostałych umów
  dodatkowych
 • W przypadku zdarzeń powstałych w na skutek nieszczęśliwego wypadku okresy karencji nie
  obowiązują
   Należy pamiętać, że ubezpieczenie zawiera pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje
  dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdują się w Wyciągu z OWU dla Grup Nieformalnych.

W razie zainteresowaniem produktem skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu 505 276 884
lub napisz oug@diamondfinance.pl