Szukasz solidnego partnera w ubezpieczeniach?

Porozmawiajmy!

Kliknij

Poświęć nam do pięciu minut

Poszukujesz dobrego ubezpieczenia?

Kliknij

Poświęć nam minutę

Poszukujesz taniego ubezpieczenia?

Kliknij

Szeroka gama produktowa 30 zakładów ubezpieczeń

Zaawansowana porównywarka ubezpieczeń

Bogata oferta otwartych ubezpieczeń grupowych

OUG DIAMOND (TUnŻ Generali)

Przedstawiamy ofertę Otwartego Ubezpieczenia Grupowego DIAMOND.

Dostawcą produktu jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie GENERALI

Głównym Partnerem i dystrybutorem firma – DIAMOND FINANCE

Wiek wstępu – 16 – 55 lat

OFERTA 4 warianty – kliknij/pobierz

KARENCJE DF-OUG DIAMOND – Karencje OUG Generali

Wzór przelewu – kliknij/pobierz

Polisa OUG Diamond (ważna od 01.03.2013r.) – kliknij/pobierz

Aneks nr 1 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 2 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 3 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 4 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 5 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 6 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 7 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks z dn. 16.02.2016 – kliknij/pobierz

OWU – kliknij/pobierz

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA – kliknij/pobierz

Zasady zgłaszania roszczeń w trybie 48h (urodzenie dziecka. śmierć) – kliknij/pobierz

Druk zgłoszenia roszczenia w trybie 48h (urodzenie dziecka. śmierć) – kliknij/pobierz

Druk zgłoszenia roszczenia z tytułu zdarzeń dotyczących zdrowia Ubezpieczonego – kliknij/pobierz

Informacja dotycząca rozpatrywania reklamacji – kliknij/pobierz

UWAGA! Składkę należy wpłacać terminowo do 25 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny m-c.
Brak opłaconej składki w terminie oznacza rezygnację z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zawsze obowiązuje od 1 danego miesiąca, po wypełnieniu prawidłowo deklaracji, otrzymaniu jej przez Diamond Finance najpóźniej w ostatni dzień miesiąca poprzedzającego uruchomienie ubezpieczenia i opłaceniu składki (z góry za dany miesiąc).

Każdy Ubezpieczony otrzyma po pierwszym miesiącu ubezpieczenia indywidualny certyfikat uczestnictwa.

W razie zainteresowaniem produktem skontaktuj się z nami lub napisz oug@diamondfinance.pl