Przedstawiamy ofertę Otwartego Ubezpieczenia Grupowego AXA.

Dostawcą produktu jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie AXA

Głównym Partnerem i dystrybutorem jest firma DIAMOND FINANCE

OWU – kliknij/pobierz

AXA OUG – nowe warianty, obowiązują od 10 stycznia 2017 r. – kliknij/pobierz

AXA – ogólne warunki – obowiązują od 10 stycznia 2017 r. – kliknij/pobierz

Druk zgłoszenia roszczenia – kliknij/pobierz

Serwis on-line – zgłoszenia świadczeń – kliknij/pobierz
 
W razie zainteresowaniem produktem skontaktuj się z nami lub napisz oug@diamondfinance.pl


Uwaga ! Nowy produkt AXA dla Rodziny: Ochrona z Plusem
aż 16 pakietów do wyboru

O produkcie

Ubezpieczenie w ramach Grupy Nieformalnej AXA, to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych Tobie i całej Twojej Rodzinie.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym świecie. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18. rok i nie ukończyła 55. roku życia. Ochrona w ramach wszystkich zdarzeń świadczona jest do rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 69. roku życia.

Szczegółowe informacje na temat produktu Ochrona z plusem znajdziecie Państwo w plikach  poniżej:

AXA – OUG Ochrona z Plusem_GNF_3_21 11 2016_Pakiet_Ochronny-1 - kliknij / pobierz

AXA – OUG Karta produktu GNF-1 - kliknij/pobierz

Warunki przystąpienia
1. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu
zdrowia, które ma wpływ na decyzję o przyjęciu do ubezpieczenia.
2. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie oświadczenia o wykonywanym zawodzie.

W ubezpieczeniu obowiązują następujące okresy karencji:

 • 3 miesiące na: operacje medyczne Ubezpieczonego, operacje medyczne współmałżonka
  Ubezpieczonego, poważne zachorowanie Ubezpieczonego, poważne zachorowania
  współmałżonka, poważne zachorowanie dziecka, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt
  małżonka w szpitalu, pobyt dziecka w szpitalu
 • 10 miesięcy na: urodzenie się dziecka i urodzenie się dziecka wymagającego leczenia
  o 6 miesięcy na zdarzenia zaistniałe w ramach umowy podstawowej oraz pozostałych umów
  dodatkowych
 • W przypadku zdarzeń powstałych w na skutek nieszczęśliwego wypadku okresy karencji nie
  obowiązują
   Należy pamiętać, że ubezpieczenie zawiera pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje
  dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdują się w Wyciągu z OWU dla Grup Nieformalnych.

W razie zainteresowaniem produktem skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu 505 276 884
lub napisz oug@diamondfinance.pl

 
 
Napisz do nas