Przedstawiamy ofertę Otwartego Ubezpieczenia Grupowego DIAMOND.

Dostawcą produktu jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie GENERALI

Głównym Partnerem i dystrybutorem firma – DIAMOND FINANCE

Wiek wstępu – 16 – 55 lat

OFERTA 5 wariantów – kliknij/pobierz

UWAGA! Zmiana składek od 01.02.2021:

25zł->29zł

45zł->50zł

65zł->72zł

20zł->23zł

24,99zł->28zł

KARENCJE DF-OUG DIAMOND – kliknij / pobierz

Wzór przelewu – kliknij/pobierz

Polisa OUG Diamond 90000016830 – kliknij/pobierz

Aneks nr 1 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 2 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 3 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 4 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks do polisy OUG Diamond z dnia 16.11.2015 – kliknij/pobierz

Aneks do polisy OUG Diamond z dnia 16.02.2016 – kliknij/pobierz

OWU – kliknij/pobierz

Załącznik do OWU - kliknij/pobierz

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA – kliknij/pobierz

Druk zgłoszenia roszczenia z tytułu zdarzeń dotyczących zdrowia Ubezpieczonego – kliknij/pobierz

Informacja dotycząca rozpatrywania reklamacji – kliknij/pobierz

UWAGA! Składkę należy wpłacać terminowo do 25 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc, wyłącznie w walucie krajowej (PLN).
Brak opłaconej składki w terminie (lub jej części) oznacza rezygnację z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zawsze obowiązuje od 1 danego miesiąca, po wypełnieniu prawidłowo deklaracji, otrzymaniu jej przez Diamond Finance najpóźniej w ostatni dzień miesiąca poprzedzającego uruchomienie ubezpieczenia i opłaceniu składki (z góry za dany miesiąc).

Każdy Ubezpieczony otrzyma po pierwszym miesiącu ubezpieczenia indywidualny certyfikat uczestnictwa.

W razie zainteresowaniem produktem skontaktuj się z nami lub napisz oug@diamondfinance.pl

 
 

Napisz do nas