Przedstawiamy ofertę Otwartego Ubezpieczenia Grupowego DIAMOND.

Dostawcą produktu jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie GENERALI

Głównym Partnerem i dystrybutorem firma – DIAMOND FINANCE

Wiek wstępu – 16 – 55 lat

OFERTA 3 warianty – kliknij/pobierz

KARENCJE DF-OUG DIAMOND – kliknij / pobierz

Wzór przelewu – kliknij/pobierz

Polisa OUG Diamond (ważna od 01.03.2013r.) – kliknij/pobierz

Aneks nr 1 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 2 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 3 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 4 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 5 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 6 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks nr 7 do polisy OUG Diamond – kliknij/pobierz

Aneks z dn. 16.02.2016 – kliknij/pobierz

Aneks nr 10 do polisy OUG Diamond - kliknij/pobierz

Aneks - zmiana składek 01.04.2020 - kliknij/pobierz

OWU – kliknij/pobierz

Załącznik do OWU - kliknij/pobierz

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA – kliknij/pobierz

Druk zgłoszenia roszczenia z tytułu zdarzeń dotyczących zdrowia Ubezpieczonego – kliknij/pobierz

Informacja dotycząca rozpatrywania reklamacji – kliknij/pobierz

UWAGA! Decyzją Ubezpieczyciela od dnia 1 kwietnia 2020r. (z płatnością do 25 marca br.) obowiązują nowe składki za ubezpieczenie OUG Diamond w TUnŻ Generali (polisa nr. 90000021298). Szczegóły w załączniku.

UWAGA! Składkę należy wpłacać terminowo do 25 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc, wyłącznie w walucie krajowej (PLN).
Brak opłaconej składki w terminie (lub jej części) oznacza rezygnację z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zawsze obowiązuje od 1 danego miesiąca, po wypełnieniu prawidłowo deklaracji, otrzymaniu jej przez Diamond Finance najpóźniej w ostatni dzień miesiąca poprzedzającego uruchomienie ubezpieczenia i opłaceniu składki (z góry za dany miesiąc).

Każdy Ubezpieczony otrzyma po pierwszym miesiącu ubezpieczenia indywidualny certyfikat uczestnictwa.

W razie zainteresowaniem produktem skontaktuj się z nami lub napisz oferta@diamondfinance.pl

 
 
Napisz do nas