Przedstawiamy ofertę Otwartego Ubezpieczenia Grupowego Ergo Hestia QUARTZ

Dostawcą produktu jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Głównym Partnerem i dystrybutorem firma – DIAMOND FINANCE

Wiek wstępu – 18 – 66 lat

OFERTA 4 warianty – kliknij/pobierz

Wzór przelewu – kliknij/pobierz

Ulotka - kliknij/pobierz

Polisa OUG QUARTZ - kliknij/pobierz

Polisa OUG QUARTZ odnowieniowa - kliknij/pobierz

OWU Hestia Rodzina - kliknij/pobierz

OWU Medical Assistance - kliknij/pobierz

UWAGA! Składkę należy wpłacać terminowo do 25 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc, wyłącznie w walucie krajowej (PLN).
Brak opłaconej składki w terminie (lub jej części) oznacza rezygnację z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zawsze obowiązuje od 1 danego miesiąca, po wypełnieniu prawidłowo deklaracji, podpisaniu i otrzymaniu jej przez Diamond Finance najpóźniej w ostatni dzień miesiąca poprzedzającego uruchomienie ubezpieczenia i opłaceniu składki (z góry za dany miesiąc).

Każdy Ubezpieczony otrzyma po pierwszym miesiącu ubezpieczenia indywidualny certyfikat uczestnictwa.

W razie zainteresowaniem produktem skontaktuj się z nami lub napisz oferta@diamondfinance.pl

 

 
 

Napisz do nas