Ubezpieczenie biznesowe | Diamond Finance Ubezpieczenia

Ubezpieczenie biznesowe

Analiza potrzeb

Analiza Potrzeb Ubezpieczeniowych Klienta

Wypełnienie Ankiety jest wymogiem prawnym wynikającymi z art. 8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń uzyskania informacji, na podstawie których określi wymagania i potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Odmowa wypełnienia poniższej Ankiety uniemożliwia dystrybutorowi poznanie wymagań i potrzeb na podstawie których mógłby przedstawić ofertę.

field8
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:
Ubezpieczenie mienia firmowego:
a) Nieruchomość własna
b) Mienie ruchome/ środki trwałe
c) Środki obrotowe
d) Mienie osób trzecich
e) Elektronika
field9
Pozostałe Ubezpieczenia firmowe/Techniczne ( Maszyny budowlane, roboty budowlano-montażowe ), które nie zostały wymienione:
field9
Wybierz formę kontaktu