Ubezpieczenie finansowe | Diamond Finance Ubezpieczenia

Ubezpieczenie finansowe

Analiza potrzeb

Analiza Potrzeb Ubezpieczeniowych Klienta

Wypełnienie Ankiety jest wymogiem prawnym wynikającymi z art. 8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń uzyskania informacji, na podstawie których określi wymagania i potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Odmowa wypełnienia poniższej Ankiety uniemożliwia dystrybutorowi poznanie wymagań i potrzeb na podstawie których mógłby przedstawić ofertę.

field1
Wybierz rodzaj gwarancji:
a) Przetargowa
b) Należytego wykonania kontraktu
c) Usunięcia wad
Wybierz formę kontaktu