Jakie zajdą zmiany w przepisach dotyczących przeglądów technicznych samochodów od 1 stycznia 2023 roku? | Diamond Finance Ubezpieczenia

Blog

Jakie zajdą zmiany w przepisach dotyczących przeglądów technicznych samochodów od 1 stycznia 2023 roku?

26 lipca 2022 roku przez Radę Ministrów został zaaprobowany projekt zmiany przepisów dotyczących badań technicznych samochodów. Co jest uzasadnieniem wprowadzenia zmian? Według danych Ministerstwa Cyfryzacji na koniec 2019 roku aż 22 procent zarejestrowanych pojazdów poruszało się po drogach bez ważnego przeglądu. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wykluczenie pojazdów, które nie powinny się po nich poruszać ze względu na nieodpowiedni stan techniczny.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. Na czym będą polegać? Diamond Finance przygotował dla Was podsumowanie.

  • Kary dla spóźnialskich

Motywacją do pilnowania przez kierowców terminu przeglądu będzie podwójna stawka za wykonanie badania w przypadku przekroczenia wyznaczonego okresu powyżej 30 dni. Natomiast jeżeli stawimy się na badanie do 30 dni przed upływem terminu, to po wykonanym badaniu otrzymamy pieczątkę na rok od oryginalnie wyznaczonego dnia, a co za tym idzie – „nie stracimy” żadnych dni.

  • Pieczątki trudniejsze od zdobycia

Proceder zdobywania pieczątek po przysłowiowej znajomości, bez konieczności stawiania się osobiście w stacji kontroli pojazdów, nie jest rzadkością. Aby mu zapobiec – po wprowadzeniu styczniowych zmian – diagnosta będzie miał obowiązek wykonać zdjęcia badanego pojazdu na stanowisku oraz jego wnętrza z widocznym wskazaniem drogomierza. Fotografie będą magazynowane w bazie CEPiK przez 5 lat.

  • Więcej konsekwencji

Kara za brak aktualnego badania technicznego będzie wynosiła od 500 do 1500 zł. Oprócz tego może dojść do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu. Zostanie on zwrócony dopiero po pozytywnym wyniku przeglądu.

  • Kontrole stacji diagnostycznych

Starostwo co roku będzie przeprowadzać obowiązkowe kontrole stacji diagnostycznych pod względem zakresu zgodności z formalnymi wymogami dotyczącymi działalności takich firm. Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą też losowo uczestniczyć w przeglądach pojazdów oraz sprawdzać poprawność archiwalnych badań.

Konsekwencją pierwszego wykrycia nieprawidłowości będzie kara finansowa, a jeżeli stacja diagnostyczna nie zmieni swoich praktyk – kolejne naruszenie przepisów będzie oznaczać dla niej zakaz prowadzenia działalności.

Również sami diagności będą objęci surowszym nadzorem, a rażące naruszenia w pracy skończą się dla nich cofnięciem uprawnień. Według ustawy pod tym określeniem kryją się następujące przewinienia: podbicie przeglądu mimo występowania usterek zagrażających bezpieczeństwu, podbicie pieczątki przeglądu mimo braku przeprowadzenia badania, dwukrotne przeprowadzenie badania technicznego bez wyposażenia kontrolno-pomiarowego, dwukrotne przeprowadzenie badania technicznego bez dostępu do centralnej ewidencji pojazdów z winy stacji oraz odmowa poddania się czynnościom kontrolnym w ramach nadzoru.