Nowe regulacje ruchu drogowego. Co zmienia się po 17 września 2022? | Diamond Finance Ubezpieczenia

Blog

Nowe regulacje ruchu drogowego. Co zmienia się po 17 września 2022?

Niebawem w życie wejdą nowe przepisy ważne dla wszystkich kierowców. To drugi etap wdrażania regulacji, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a tym samym efekt ustawy Prawo o ruchu drogowym, obowiązującej od stycznia 2022 roku.
Pierwsze zmiany wdrożone na mocy ustawy – zwiększenie mandatów za najgroźniejsze i najcięższe w skutkach wykroczenia drogowe, do tej pory przyniosły pozytywne efekty. Ministerstwo Infrastruktury podaje, że porównując pierwsze siedem miesięcy tego roku do analogicznego okresu roku ubiegłego widać ponad 12 proc. spadek ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Obowiązujące od stycznia przepisy 17 września wzmocnią kolejne. 


„Cel nasz jest jeden, eliminacja kierowców, którzy jeżdżą brawurowo, eliminacja piratów drogowych, pijanych za kółkiem. Takich osób nie chcemy na polskich drogach, oni stwarzają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Im będzie ich mniej, tym pozostali będą czuli się spokojniej, bezpieczniej, pewniej i przełoży się to na radykalną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.” – powiedział Rafał Weber, wiceszef Ministerstwa Infrastruktury. 

A co dokładnie się zmieni w związku z tym oświadczeniem? Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie. 

  • Kasowanie punktów karnych 

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych od uregulowania mandatu – będą one kasowane dopiero dwa lata od uiszczenia grzywny. 
Zostaną też zniesione szkolenia umożliwiające kierowcom zmniejszenie ilości swoich punktów karnych. Przekroczenie ich limitu po 17 września będzie wiązało się z koniecznością ponownego podejścia do egzaminu praktycznego i teoretycznego na prawo jazdy. Poprzedzi to uczestnictwo w obowiązkowym kursie. Ma trwać 28 godzin i być realizowany w formie wykładów i warsztatów, a jego koszt wyniesie 500 zł. 

  • Nowy taryfikator

Liczba punktów karnych, które można jednorazowo otrzymać za wykroczenie zwiększy się do 15. 
Maksymalną karą przewiduje się w przypadku najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze, według obowiązującej listy: 
•    sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu,
•    kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
•    kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
•    nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
•    używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
•    omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
•    wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
•    nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
•    niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
•    niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
•    niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,
•    niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
•    niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
•    przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h,
•    niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania,
•    naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
•    naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
•    naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
•    jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
•    przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
•    przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

  • Recydywa

Jeśli przekroczymy przepisy z tej samej grupy w ciągu ostatnich dwóch lat od popełnienia wykroczenia, otrzymany mandat będzie dwukrotnie wyższy. 
Dotyczy to między innymi przekroczenia prędkości:
•    31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych i 9 punktów karnych; recydywa: 1600 złotych i 10 punktów karnych;
•    41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych i 11 punktów karnych; recydywa: 2000 złotych i 13 punktów karnych;
•    51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych i 13 punktów karnych; recydywa: 3000 złotych i 15 punktów karnych;
•    61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych i 14 punktów karnych; recydywa: 4000 złotych i 15 punktów karnych;
•    71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych i 15 punktów karnych; recydywa: 5000 złotych i 15 punktów karnych.
Oraz innych obszarów ruchu, na przykład: 
•    nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu
•    złamania zakazu wyprzedzania, 
•    wyprzedzania na przejściu lub przed nim, 
•    niezachowania ostrożności i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego, 
•    omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, 
•    wjazdu na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie,
•    wjazdu na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
•    prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka.

Zapowiedziane zmiany stresują wiele osób, ale pamiętajmy, że są wprowadzane, aby zwiększyć bezpieczeństwo nasze oraz naszych bliskich. Dbajmy o siebie nawzajem!