Majątkowe

Ubezpiecz swoje nieruchomości i zyskaj spokój od nieprzewidzianych zdarzeń.

  • domy i mieszkania, również wynajmowane,
  • domki letniskowe,
  • nieruchomości w budowie i pod kredyt (cesja),
  • pożar, kradzież, zalanie, powódź.

Czy warto ubezpieczyć swoją nieruchomość? W kontekście dbania o przyszłość, jest to równie istotne jak zakup polisy na zdrowie dla siebie i swojej rodziny. Ważne jest jednak nie samo posiadanie polisy ale to czy należycie chroni nasze mienie. Doradcy Diamond Finance doskonale wiedzą jak dobrać ubezpieczenie by nie było drogie, a w najlepszy sposób niwelowało Twoje straty materialne spowodowane nagłymi wypadkami.