lekarz

Ubezpiecz się od ryzyka w Twoim zawodzie i śpij spokojnie. 

  • obowiązkowe,
  • dobrowolne.

Twoja praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością? Nawet profesjonaliści popełniają błędy. Tymczasem z roku na rok przybywa roszczeń o odszkodowanie za błąd w sztuce, za niewłaściwie wykonaną usługę, za zaniedbanie, straty materialne i niematerialne. Masowo powstają kancelarie specjalizujące się w tego typu roszczeniach. To dobry powód, by wspólnie zastanowić się nad tym, co można zrobić, by być przygotowanym na taką ewentualną sytuacje. Odwiedź naszego Doradcę! Dzięki doświadczeniu i merytorycznej wiedzy przygotujemy polisę ochronna odpowiednią do zawodu jaki wykonujesz.